تبلیغات
zabankade - درست کردن قیود زمان


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:

وبلاگ

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین


Admin Logo themebox

درست کردن قیود زمان

نوشته شده توسط:master
پنجشنبه 3 شهریور 1390-03:55 ق.ظ

درست کردن قیود زمان.

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

گرامر انگلیسی {اموزش زمان ها}

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

اموزش زمان ها:

 

-حال ساده:present simple tense

الگوی ساخت: مصدر بدون to+فاعل

- موارد کاربرد زمان حال ساده

(usage):

1- بین کار های عادی و تکراری

مثال:                                                                          . I usually get up at 9.00 every day -

 

نکته: مهمترین قیود تکرار(Adverb of frequency):

always, sometimes, often, generally, usually, never, ever, seldom, frequently, mostly, occasionally, regularly, rarely, hardly, scarcely 

 

تبصره :

قیود تکرار بعد از افعال مخصوص و قبل از افعال معمولی بکار می روند:


. He has never been to Germany -


تبصره :

قیود دیگری که معمولا همراه مورد اول زمان حال ساده است،عبارتند از:

every day,once a week,yearly,daily,weekly,hourly

 

2- بیان کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی :

. She has blue eyes  -

. The earth moves round the sun -

 

3- بیان کارهای عادی ولی تغییر پذیر:

. You have a lot of friends-

 

4- بیان کار مشخص و تنظیم شده ای که در زمان آینده ی نزدیک یا دور به طور حتم و یقین صورت می گیرد.

. My friend leaves London for New York tomorrow -

 

5- بیان اتفاقات مهم تاریخی که در زمان گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان،با اهمیت خاصی بیان کند و اصطلاحا آن را"historic present" گویند.

. Hamlet whose father is dead,is the mean character in the play  -

.... The ghost of Hamlet's father appears and tells Hamlet -

 

6- افعال مربوط به هوش و هواس، ادراک، هیجان و تملک که به زمان حال مربوط باشند، با فعل مضارع(حال)بیان می شوند:

. I realize what you mean -

 

7- بیان استعداد و توانایی:

. She solves difficult problems-

 

8- بعد از حروف ربطِ:

if,unless,whenever,when,before,after,since,as soon as, until,till,as

 

اگر فعلی به ‌آینده دلالت کند، به جای آینده از حال ساده استفاده می شود.

 

اگر به همین زودی بارون بیاد، خوشحال میشم.            .I'll be glad if it rains soon  

?What are you going to do when you leave school -

بعد از در آمدن از مدرسه، می خوای کجا بری؟

 


:More examples

.I go runnig three times a week-

.The nurses look after patients in hospitals-

.In britain most of the shops close at 5.30 p.m-

 

نکته :

یکی دیگر از موارد استفاده ی زمان حال ساده،هنگام تعریف داستان و نیز در تفسیر گزارشهای ورزشی می باشد.


--------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

2-حال استمراری:present progressive tense

الگوی ساخت: ingفعل +am/is/are +فاعل

طریقه ی شناسایی:

- قید های زمان:       ...,at present, at the moment,now,for the time being

- حال استمراری+جمله ی امری

:Examples

. Please don't make so much noise.i'm studing-

."Where is Ali?" "He's having a bath."-

.Let's go out now. It isn't raining any more-

.at a party) Hello,ann. Are you enjoying the party)-

 

نکته1: بیشترین مورد کاربرد این زمان در مورد موقعیت هایی است که هنگام صحبتِ گوینده در حال انجام و اتفاق افتادن می باشند:

بجنب!همه ما منتظر تو هستیم .Hurry up!we're all waiting for you-

چرا داری گریه می کنی؟                       ?why are you crying-

نکته2:زمان حال استمراری به همراه کلماتی نظیرforever,continually,constantly,always برای بیان امور غیر مترقبه و یا اینکه برای بیان گله و شکایت بکار می رود:

.She is always borrowing money and forgetting to pay you back-

 

اون همیشه پول قرض می گیره، و یادش میره که بهت برگردونه.(احساس عدم رضایت و لحن گله آمیز گوینده).

- تبصره:

بعضی افعال فقط به صورت زمان ساده بکار می روند.برای مثال  نمی توانید    بگویید"I  am knowing".فقط می توانید بگویید"I know".در زیر فهرست افعالی که معمولا به صورت استمراری بکار برده نمی شوند ارائه شده است.(اما استثنائاتی نیز وجود دارد):

want        like      belong       know       suppose        remember

need        love     see         realize        mean             forget

prefer     hate    hear          believe      understand     seem

 

(وقتی به معنای "مالک بودن،دارا بودن" باشد.)have

(وقتی به معنای"عقیده داشتن "باشد.)think

. Do you like london-

. He doesn't understand-

- These shoes belong to me-

(?What do you think Tom will do?(=What do you believe he will do-

 (?What are you thinking about?(= What is going on your mind  اما می گوئیم

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3-زمان حال کامل:present perfect tense

الگوی ساخت: اسم مفعول(قسمت سوم)+have/has+ فاعل

توضیح:

معادل این زمان در فارسی ماضی نقلی است؛همانطور که می دانید جزء زمانهای گذشته تقسیم بندی می شود اما در انگلیسی جزء زمان حال به حساب می آید.موارد کاربرد زمان حال کامل در اکثر موارد با موارد کاربرد گذشته ی ساده اشتباه می شود،در این مبحث سعی بر این است که تا حد امکان این زمان و موارد کاربرد آن مورد توضیح قرار گیرد.زمان حال کامل به گونه ای هم با گذشته و هم با حال در ارتباط است و علت تقسیم بندی های مختلف در دستور زبان های مختلف در مورد آن نیز همین مسئله می باشد.

موارد کاربرد زمان حال کامل(usage):

1- کارها و موقعیت هایی که در گذشته شروع شده اند خودشان (یا اثرشان) تا به زمان حال ادامه پیدا کرده است:

                              .I've lived in Greece since 1979-

من از سال 1979توی یونان زندگی می کنم.

(یعنی در حال حاضر هم در یونان ساکن هستم.)

      .We've known each other for a long time -

مدت زیادی است که همدیگر را می شناسیم. 

(در حال حاضر هم همدیگر را می شناسیم.)

تبصره:

زمان کار در جملات حال کامل به دو صورت بیان می شود:

(Starting point) نقطه ی شروع کار در گذشته+A). since

(During of action) مدت زمان انجام کار+B). for

از سال 1948تا بحال اینجا کار می کنه. (نقطه ی شروع کار).She has worked here since 1948 -


40ساله که اینجا کار می کنه. (مدت زمان انجام کار).  She has worked here for 40 years-

2- کارها و رویدادهای که در گذشته انجام شده و به پایان رسیده اند. در واقع در این کاربرد،اهمیت رویدادِ اتفاق افتاده در گذشته( که گاهی اثر آن تا به حال نیز ادامه پیدا می کند)باعث استفاده از حال کامل می شود:

.I've been all over Iran-

.The president has been assassinated-

رئیس جمهور ترور شده است.(حال کامل به شکل مجهول)

 

    .I can't go on because I've broken my leg -

چون پام شکسته،نمیتونم برم تعطیلات.

 

تبصره:

اگر دقیقا زمان انجام کار در گدشته مشخص باشد دیگر نمی توان از حال کامل استفاده کرد در این حالت باید از گذشته ی ساده استفاده نمود:

.I've spoken to the boss about my holiday-

با رئیس راجع به تعطیلاتم صحبت کرده ام.(حال کامل)

.I spoke to the boss today about my holiday  -

من امروز راجع به تعطیلاتم با رئیس صحبت کردم. (گذشته ساده)

تبصره:

بعضی از عبارات نشان دهنده ی زمان در جملات حال کامل به صورت رایج مورد استفاده قرار می گیرند مهمترین این عبارات عبارتند از:

never:هرگز                   ever:تابحال            yet:نابحال,تاکنون     

already: قبلا,تابحال            before:قبلا             just:همین الان


already,,just,ever,never معمولا بین فعل معین have(یاhas)و قسمت سوم فعل قرار می گیرند.yet وbeforeغالبا در انتهای جمله می آیند.

 

.Where is Razi? she has just gone out-

?Have you ever seen an iceberg-

.She has never been kissed-

.Has Mary telephoned yet-

?I've already broken three cups.shall I go washing up-

.I'm sure we've met before-

 

3-حال کامل استمراری:present perfect progressive tense

الگوی ساخت: ing فعل+been+have/has+ فاعل

توضیح:

 این زمان در مورد موقعیت ها و امور موقتی تر کاربرد داشته و بر استمرار آن در گذشته تاکید دارد.

ماه گذشته رو توی آپارتمان سالی سپری کردم .I've been living in sally's flat for the last month

That man's ('s = has) been standing on the corner all day

اون مرد تمام طول روز رو اون گوشه ایستاده بود.

نکته: مقایسه ی حال کامل استمراری و حال کامل:


وقتی که حال کامل بکار می بریم ، بیشتر منظورمان این است که کاری در گذشته به انجام رسیده و پایان یافته و احتمالا اثر آن بعد از آن ادامه یافته اما وقتی که حال کامل استمراری را بکار می بریم، بدین معناست که آن کار ممکن است تا به حال ادامه یافته باشد و در واقع بر استمرار آن(تا به زمان حال)تاکید داریم.

. I've been reading your book

من دارم کتابتو می خونم.(خواندن کتاب هنوز تمام نشده)- حال کامل استمراری

من کتابتو خوندم.(خواندن کتاب تمام شده)- حال کامل.I've read your book
نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://metode-de-marirea-penisului-ro.eu/eroxel.html
دوشنبه 11 شهریور 1398 12:58 ق.ظ
Hello. Allow me to introduce the author. His name is Santiago.

Some time ago he chose to reside in Delaware.
He is currently a bookkeeper. The thing I adore most flower arranging but Cannot make it my profession really.

Check out my website here: http://metode-de-marirea-penisului-ro.eu/eroxel.html
http://www.radiozamosc.pl
چهارشنبه 16 مرداد 1398 03:44 ق.ظ
Hi to every body, it's my first visit of this
blog; this web site carries awesome and genuinely fine information designed for
visitors.
http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
جمعه 11 مرداد 1398 08:35 ق.ظ
The author is known by selected of Kristy. My friends say it's designers me but what I like doing has to fitness and I'll be
starting something else along as well as. Indiana is where we've lived for as well
as will never move. The job I've been occupying widespread beverages .
is an information processing policeman. He's not godd at design but you
may want to check his website: http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/sliminazer.html
جمعه 11 مرداد 1398 06:15 ق.ظ
The name of this writer is Kristy Magdaleno but people always misspell information technology.
The favorite hobby for my child and her kids will probably be to fitness and now she has time to adopt on new
things. He used to be unemployed but now he is accounting police officer.
New York wherever we've been living for years but Let me have to relocate in one
year or two. He's been doing his website for a little
bit now. Try it out here: http://brucia-grassi-efficace-it.eu/sliminazer.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
جمعه 11 مرداد 1398 05:13 ق.ظ
Hello! I want to start by saying my name - Jaime even so don't
like when people use my full establish. New York has long been his home-based.

He used to get unemployed the difference is he can be an interviewer
and he's doing pretty good financially. Acting is on the list
of things he loves majority of. Her husband and her keep a website.
May also want that compares it out: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
http://productos-para-la-alopecia.eu/propecia.html
جمعه 11 مرداد 1398 01:56 ق.ظ
Dianne is what her husband loves to call her but large number
of misspell the application. Software developing is
what he does but he's already sent applications for another one particular particular.
He is really fond of going to fitness certain to he has time consider on new things.
For years I've been living in New York and will never move.
Check out my website here: http://productos-para-la-alopecia.eu/propecia.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/silvets/
جمعه 11 مرداد 1398 12:54 ق.ظ
Hello dear visitor. I'm Jaime. To solve puzzles is the hobby she will never stop doing.
Dispatching is what he does for cash and he can not put it
back anytime fairly quickly. For years I have been living in Montana and my parents live
. See what's new on her website here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/silvets/
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/idealica.html
چهارشنبه 9 مرداد 1398 11:32 ب.ظ
Eddie Mercer is what people call him and he feels comfortable when people use complete name.
Meter reading is what she does for a full time
income. My wife and I decided to occupy Delaware. What I love doing is fishing having said that i can't
becoming my profession really. See what's new on her website here:
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/idealica.html
http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/sliminazer.html
جمعه 4 مرداد 1398 05:24 ب.ظ
Tawanna Magdaleno is what her husband loves
to call her although it can be not her birth business.

Fishing is the hobby I'm going to never stop doing.
Meter reading already been my profession for a bit of time and Do
not think I'll change it anytime very soon. New York is her birth fit.
Check out his website here: http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/sliminazer.html
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/chocolateslim.html
جمعه 4 مرداد 1398 02:48 ب.ظ
Eddie Mercer is exactly who call him and he feels comfortable when people use the full
name. Meter reading just what she does for a living.
My wife and I chose to are now living in Delaware.
What I love doing is fishing but i can't help it become my profession really.

See what's new on her website here: http://brucia-grassi-efficace-it.eu/chocolateslim.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/black-latte-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
جمعه 4 مرداد 1398 02:31 ب.ظ
Eddie Mercer is what individuals call him and he
feels comfortable when people use the full name.
Meter reading precisely what she does for money.

My wife and I decided to stay in Delaware. What I love doing
is fishing even so can't get my profession really. See what's new on her website here:
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/black-latte-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
http://supplements-for-body-builders.com/anabolic-rx24.html
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:07 ب.ظ
Hello. Permit me to introduce the writer. His name is Santiago.
Some time ago he chose to call home in Delaware. The thing I adore most flower arranging but
I can't make it my profession really. He is currently a accountant.
Check out my website here: http://supplements-for-body-builders.com/anabolic-rx24.html
http://produkte-gegen-haarausfall.eu/propecia.html
چهارشنبه 2 مرداد 1398 08:08 ب.ظ
Valentin is with an outdoor oven call my wife and me doesn't
unfortunately at each of. What me and my family love would
climb however i can't allow my profession really. My house buy a in Mt.
The job I have been occupying regarding the is an interviewer but I've always wanted my very business.
Her husband and her conserve a website.
May possibly want to envision it out: http://produkte-gegen-haarausfall.eu/propecia.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/green-barley-plus-wyciag-z-mlodego-jeczmienia-opinie-dzialanie-i-sklad-produktu/
چهارشنبه 2 مرداد 1398 07:47 ب.ظ
Santiago is his name and he totally digs that recognize.
Delaware is the only place he's been coping with. The favorite hobby for the children and me is to recover badges however i can't turn out to be my
profession really. She used always be unemployed today he is often a data
processing officer. He's not godd at design but you may decide to check his website: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/green-barley-plus-wyciag-z-mlodego-jeczmienia-opinie-dzialanie-i-sklad-produktu/
http://prodotti-anti-caduta.eu/propecia.html
چهارشنبه 2 مرداد 1398 07:28 ب.ظ
Hello. I want to introduce creator. His name is Santiago.

He is currently a bookkeeper. Some time ago
he chose to measure in De. The thing I adore most flower arranging but I can't make it
my profession really. Check out my website here: http://prodotti-anti-caduta.eu/propecia.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/revolyn-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
چهارشنبه 2 مرداد 1398 04:30 ب.ظ
Nice fulfill you, i'm Jaime and my wife doesn't as if it at most.

The thing I adore most kit cars but Irrrve never made any money with one.
In her professional life she's a human resources officer
and she or he will not change it anytime eventually.
Montana is her birth place but she'll have to run one day
or the next. He's not godd at design we might desire to check his website:
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/revolyn-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
http://imbunatatirea-erectiei-ro.eu
شنبه 22 تیر 1398 03:28 ب.ظ
I actually to introduce myself to you, I am Kristy Magdaleno.
To climb is the things i do purchase. Indiana is where he with his fantastic wife live and his family loves
it. In her professional life she's an interview panel member.
If you want to understand more check out my website:
http://imbunatatirea-erectiei-ro.eu
http://radiowroclaw.pl/articles/view/82299/Dyrektor-Muzeum-Architektury-nagrodzony
جمعه 21 تیر 1398 10:00 ق.ظ
Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new apple
iphone! Just wanted to say I love reading through your
blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!
http://lwowecki.info/pl/articleCategory/showArticle/id/7341.html
جمعه 21 تیر 1398 09:55 ق.ظ
Tremendous issues here. I'm very satisfied to look your post.
Thanks so much and I'm taking a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a mail?
http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/chocolateslim.html
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:55 ق.ظ
Tawanna will be the name Really like to be called with and
I totally dig that phone. What she really enjoys doing is for
you to fitness now toshiba has released she has time for taking on new things.
Data processing is the place where I support my family and friends.
His family lives in Indiana but quality guy have to move one day or one.
See what's new modest website here: http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/chocolateslim.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/chocolate-slim-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
چهارشنبه 12 تیر 1398 03:47 ق.ظ
The name of the author is Kristy Magdaleno but people always misspell out.
The favorite hobby on her behalf and her kids definitely to fitness and now she
has time in order to consider on new things. He used to
be unemployed fortunately he a good accounting police agency.
New York will be the we've been living for years but
I will have to get in per year or more than one.
He's been repairing his website for whilst now.
Certify it out here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/chocolate-slim-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
http://seven-pride.com/pl/tabletki-na-przyrost-masy-miesniowej.html
سه شنبه 11 تیر 1398 07:34 ب.ظ
Eddie Mercer is what folks call him and he feels comfortable when people use the full name.
Meter reading just what she does for an income. My wife and
I decided to stay in Delaware. What I love doing
is fishing but i can't make sure it is my profession really.
See what's new on her website here: http://seven-pride.com/pl/tabletki-na-przyrost-masy-miesniowej.html
http://productos-para-la-alopecia.eu/
سه شنبه 11 تیر 1398 03:41 ب.ظ
Valentin is with an outdoor oven call me and my wife doesn't take pleasure in at every
one. What me and my family love is actually by climb nonetheless can't to
become my profession really. My house is here in Montana.

The job I have been occupying most desired is an interviewer but I've always wanted acquire business.

Her husband and her maintain a website. You might
want to inspect it out: http://productos-para-la-alopecia.eu/
http://penis-ranking-th.com/Titan-Gel.html
جمعه 7 تیر 1398 04:24 ق.ظ
excellent points altogether, you just gained a new reader.
What could you recommend in regards to your submit that you made
some days in the past? Any certain?
http://testosteron-tabletki.eu/Tribulon.html
سه شنبه 4 تیر 1398 09:41 ب.ظ
This is my first time visit at here and i am truly impressed to read everthing at alone
place.
buy cialis and viagra online
یکشنبه 2 تیر 1398 10:57 ب.ظ

Kudos. Valuable information!
we like it cialis soft gel generico cialis mexico look here cialis cheap canada costo in farmacia cialis viagra cialis levitra click now buy cialis brand canada discount drugs cialis cialis authentique suisse cialis for sale in europa 40 mg cialis what if i take
http://giotinvie.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:34 ق.ظ

Great tips. Regards!
price cialis per pill generic cialis 20mg uk cialis sans ordonnance online cialis cialis uk cialis 20mg cialis generika in deutschland kaufen acheter du cialis a geneve buy cialis sample pack buy online cialis 5mg
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 03:58 ب.ظ

Point clearly taken!.
chinese cialis 50 mg prices for cialis 50mg cialis generico postepay cialis generico wow cialis tadalafil 100mg wow cialis 20 cialis online nederland click here cialis daily uk the best choice cialis woman cialis pas cher paris
http://nalwellti.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:17 ب.ظ

Incredible a lot of excellent info.
buy cialis cheap 10 mg venta de cialis canada cialis 5 mg cialis online deutschland cialis coupons venta cialis en espaa cialis baratos compran uk best generic drugs cialis generic cialis pill online cialis great britain
http://pasmate.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:25 ق.ظ

You've made your point!
cialis online napol cialis rckenschmerzen generic for cialis chinese cialis 50 mg cialis en mexico precio cialis for daily use cialis 5 mg buy generico cialis mexico cialis 20mg preis cf only now cialis 20 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30