تبلیغات
zabankade - سرطان


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:

وبلاگ

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین


Admin Logo themebox

سرطان

نوشته شده توسط:master
یکشنبه 9 مرداد 1390-12:40 ق.ظ


1- هر شخص دارای سلول های سرطانی در بدن خود است .این سلول های سرطانی در آزمایشهای استاندارد خود را نشان نمی دهند تا آنکه به مقدار چند میلیارد سلول افزایش یابند. زمانی که پزشکان  به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام می کنند که دیگر در بدن آنها سلول سرطانی وجود ندارد ، این حالت فقط بدان معناست که آزمایشها دیگر قادر به ردیابی و پیدا کردن سلولهای سرطانی نیست زیرا آن سلول ها به مقدار قابل رد یابی شدن در بدن  وجود ندارند.

1-Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.

...

2 – سلولهای سرطانی بین شش تا ده مرتبه در دوره زندگی یک انسان پیدا می شوند.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.


3 – زمانی که سیستم ایمنی انسان قوی باشد سلولهای سرطانی از بین می روند و از ایجاد تومور سرطانی جلوگیری می شود.

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.

4 - زمانی که شخص بیماری سرطان دارد نشانه آنست که وی دارای کاستیهای تغذیه ای شده است . این کاستی ممکن است منشاء ژنتیک ، محیطی ، غذا ها و عواملی درشیوه زندگی باشد. 

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.

5 – برای غلبه بر کاستی های متعدد تغذیه ای ، تغییر در رژیم غذایی شامل اضافه کردن بعضی مخلفات غذا یی  ، سیستم   ایمنی بدن را تقویت می کند.

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

6 – شیمی درمانی ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوری سلول های سرطان است که سریع رشد می کند ، سلول های سالم بدن درمغز استخوان و دیواره روده ها و غیره  را که سریع رشد می کند نیز از بین می برد و می تواند سبب ضایعه عضو بدن مثل کبد ، کلیه ها و قلب و ریه ها و غیره شود.

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.


7 - پرتوگیری ضمن آنگه سلولهای سرطانی را نابود می کند  سلولهای سالم را نیز می سوزاند، ضایع می کند وباعث تخریب آنها می شود. 

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

8 - درمان اولیه با شیمی درمانی و پرتو درمانی غالبا اندازه تومور را کاهش می دهد. بااینوصف شیمی درمانی و پرتودرمانی درازمدت به نابودی بیشتر تومور منتج نمی شود.

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

9 - زمانی که بدن تحت تاثیر مسمو میت ناشی از شیمی درمانی و پرتودرمانی قرار می گیرد سیستم ایمنی در معرض خطر و نابودی واقع می شود بنا براین شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتها و پیچیدگیهای ناشی از آن از دست بدهد.  

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

10 - شیمی درمانی و پرتو درمانی می تواند باعث جهش ژنتیکی سلولهای سرطانی گردد و مقاوم و پایدار شود ونابود کردن آن مشکل خواهد شد .جراحی می تواند باعث گسترش سلول های سرطانی به دیگر نقاط بدن شود. 

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

11 – یک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولهای سرطانی است . عدم رساندن مواد غذ ایی مورد نیاز سلول برای جلوگیری از افزایش و چند برابر شدن تعداد سلولها است .

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

سلولهای سرطانی از چه موادی تغذیه می شوند؟ 

WHAT CANCER CELLS FEED ON?

الف – قند تغذیه کننده سرطان است. با قطع مصرف قند یک عامل مهم تامین غذا برای سلولهای سرطانی قطع می شود . جانشین های قند نظیر NutraSweet  ، Equal ، Spoonful و غیره با Aspartame  ساخته می شود و زیان آوراست. یک جانشین طبیعی بهتر عسل مانوکا یا ملاس ناشی از قند سازی است لیکن مقدار مصرف آن باید بسیار اندک باشد. نمک سفره دارای افزودنی شیمیایی است که رنگ آنرا سفید کند. جانشین بهتر نمک سفره نمک حاصل از آب دریا و یا Brag's aminos  است.

a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

ب – شیر باعث می شود که بدن بخصوص در سیستم گوارش (معده و روده ها ) مخاط درست کند. سرطان ا ز مخاط تغذیه می کند . با قطع مصرف شیر و جانشین کردن آن با شیر سویا سلولهای سرطانی در برابر بی تغذیگی قرار می گیرند.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.


پ - سلولهای سرطانی در محیط اسیدی مقاوم و پایدار می شوند. رژیم مبتنی بر گوشت قرمز اسیدی می شود و بهترین آنست که ماهی خورده شود و بجای مصرف گوشت گاو و خوک مقدارکمی گوشت جوجه مرجح است. گوشت قرمز همچنین محتوی آنتی بیوتیک های دامی ، هرمون های رشد و انگل است که تماما بخصوص برای اشخاص مبتلا به سرطان آسیب رسان است . 
c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

ت - رژیم با 80% سبزیجات تازه و آب میوه و بنشن ، دانه های نباتی ، آجیل ها و مقداری میوه بدن را در محیط قلیایی قرار می دهد. ازغذاهای پخته شده شامل بنشن ،حدود 20% می تواند به بدن برسد. آنزیم های زنده در آب سبزیجات تازه به آسانی جذب می شود و ظرف 15 دقیقه به سطوح سلولی می رسد تا سلولهای سالم را رشد کافی دهد و تقویت کند. برای بدست آوردن آنزیم های زنده بمنظور ساختن سلول های سالم کوشش کنید آب سبزیجات تازه ( بسیاری از سبزیجات از جمله جوانه لوبیا ) مصرف کنید و دو تا سه مرتبه در روز مقداری سبزیجات خام بخورید. آنزیم ها در حرارت 104 درجه فارنهایت (یا 40 درجه سانتیگراد) ازبین می روند.    
d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes t o nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C)

.
ت- از خوردن قهوه ، چای وشکلات که دارای کافئین زیاد است پرهیز کنید. چای سبز جانشینی بهتر و دارای خواص ضد سرطان است. بهترین نوشیدنی آب است. برای جلوگیری از ورود توکسین های معروف(مواد سمی ) و فلزات سنگین در آبهای لوله کشی به بدن ، مصرف  آب تصفیه شده یا فیلتر شده  مناسب است . از خوردن آبهای تقطیر شده پرهیز کنید.

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water-best to drink
purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

12 - هضم پروتئین گوشت قرمز سخت است و نیاز به مقدار زیادی آنزیم گوارشی دارد. گوشت هضم نشده که در روده ها باقی بماند فاسد می شود و مسمومیت ایجاد می کند.
12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrefied and leads to more toxic buildup.

13 - دیواره های سلول سرطانی دارای پوشش پروتئین خشن است. با صرفنظر کردن از خوردن گوشت یا کمتر خوردن آن آنزیم بیشتری برای حمله به دیواره های پروتئینی سلول سرطان آزاد می شود و به بدن امکان می دهد سلول های سرطانی را از بین ببرد.

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

14 – بعضی مکمل ها : IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.)) سیستم ایمنی را بهبود می بخشند تا سلولهای مبارزه کننده و کشنده خود بدن را برای از بین بردن سلول سرطانی تقویت کنند. مکمل های دیگرنظیر ویتامین ای (E) توان برنامه ریزی کشتن سلول یعنی روش معمولی خلاصی یافتن از سلول های آسیب دیده ، غیر ضروری و غیر لازم بدن را دارند .      

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.


15 – سرطان بیماری جسم و روح و روان است. داشتن روحیه مثبت و پیکار جو به شخص مبارزه کننده با سرطان کمک می کند که به بقای خود ادامه دهد. خشم و عدم بخشش و تند خویی بدن را در برابر محیط پر تنش وترشرویی قرار می دهد. بیاموزید که روحیه ای توام با عشق و بخشندگی داشته باشید. بیاموزید که همواره حالت آرامش و دلی آرام داشته باشید و از زندگی لذت ببرید.

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, un-forgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.

16 – سلول های سرطانی در محیط حاوی اکسیژن توان ماندن ندارند. ورزش روزانه وتنفس عمیق باعث می شود که اکسیژن به لایه های سلولی برسد . اکسیژن درمانی روش دیگرِی برای از بین بردن سلول های سرطانی است. 

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 14 مرداد 1390 06:51 ب.ظ

how do u buy viagra
جمعه 17 خرداد 1398 11:31 ب.ظ

I know this web site offers quality depending articles and other material, is there any other web site which offers such things in quality?
Basil
جمعه 17 آذر 1396 11:14 ق.ظ
Good day! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or
maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly
benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Awesome blog by
the way!
What causes painful Achilles tendon?
یکشنبه 26 شهریور 1396 09:43 ب.ظ
Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of
things, therefore I am going to convey her.
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 25 شهریور 1396 09:28 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you
hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking
to create my own blog and would like to find out where u got this from.
thanks
foot pain by arch
دوشنبه 12 تیر 1396 05:13 ب.ظ
Loving the information on this website, you have done outstanding job on the content.
std home test
دوشنبه 5 تیر 1396 06:41 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا نشستن خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر
پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را
خوب به پر کسانی که معافیت.

که شما که می توانید انجام من
را قطعا بود تحت تاثیر قرار
داد.
std clinics near me
جمعه 2 تیر 1396 07:15 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز
آیا واقعا کار درست با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات
شما در واقع قادر به من مؤمن اما
تنها برای while. من این مشکل
خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را
سادگی به پر همه کسانی شکاف. اگر شما
در واقع که می توانید انجام
من می مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
http://ailenebrim.blogas.lt
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:50 ق.ظ
Fantastic web site. Plenty of helpful info here.
I am sending it to several pals ans also sharing in delicious.
And certainly, thanks in your effort!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 08:43 ب.ظ
It's really a cool and useful piece of information. I'm happy that you
just shared this useful information with us. Please keep us up to date
like this. Thank you for sharing.
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:02 ب.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.

Nevertheless think of if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and video clips, this website could definitely be one of the
best in its niche. Excellent blog!
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 12:51 ب.ظ
I read this post completely on the topic of the difference of latest and earlier technologies, it's remarkable article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر